اولين بارش برف تالش را سفيدپوش كرد

13دي87شهرتالش


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در یکشنبه پانزدهم دی 1387 ساعت 17:12 موضوع | لینک ثابت


زمستان تالش

زمستان


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در یکشنبه هشتم دی 1387 ساعت 18:24 موضوع | لینک ثابت